سی ار ام چیست؟

سی آر ام یا همان مدیریت ارتباطات با مشتریان از جمله راهکار های کارآمد برای افزایش میزان فروش به واسطه ی راضی کردن مشتریان است

طراحی CRM روشی کم هزینه برای یادآوری شما به مشتریانتان می باشد.
با استفاده از CRM شما می توانید مشریان خودتان را آنالیز کنید . مشتریان خوب خود را جدا کنید و تخفیف هایی را برای آنان در نظر بگیرید.
شم می توانید برای مشتریانی که کم تر خرید می کنند خرید های پلکانی را نشانه بگیرید تا انگیزه ی لازم برای خرید را به آن ها بدهید.
CRM کم هزینه ترین و کار آمد ترین راه برای افزایش و حفظ مشتریان را به شما نشان می دهد.
شما با استفاده از CRM می توانید تمام مشتریان خود -میزان فروش – نحوه ی فروش را از هر کجا که به اینترنت دسترسی داشته باشید مشاهده کنید و از روش های نوین و بکر ما برای افزایش فروش خود استفاده کنید.

آوریل 3, 2017
طراحی CRM

CRM چیست؟

سی آر ام یا همان مدیریت ارتباطات با مشتریان از جمله راهکار های کارآمد برای افزایش میزان فروش به واسطه ی راضی کردن مشتریان است طراحی […]